Handelsbetingelser

Definitioner:
Aftalens parter: “Køber” anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Høtoft vin afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

Høtoft vin anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Betaling:
Høtoft vin modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard og JCB. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes.

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er incl. moms.

Høtoft vin bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Produktinformation:
På Høtoft vin oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Høtoft vin via hello@hoetoft.com

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer. Alle angivne priser er inklusive 25 pct. moms.

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på Høtoft vin er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.
Købers bestilling af varer fra Høtoft vin udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Høtoft vin om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber og Høtoft vin er først indgået, når Høtoft vin ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Reklamation:
Høtoft vin yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen skal fremvises til Høtoft vin i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til Høtoft vin inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Høtoft vin er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Høtoft vins kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
Høtoft vin afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:
Der er ikke fortrydelsesret på vin.
Du skal være fyldt 18 år for at købe vin indeholdende alkohol på hoetoft.com

Forbehold for ændringer:
Høtoft vin forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Leveringstider:
Med mindre andet er angivet for den enkelte vare er forventet leveringstid inden for 5 arbejdsdage.

Misbrug:
Misbrug af Høtoft vin kan medføre til politianmeldelse.